Operacje ginekologiczne

Nie wyobrażam sobie nowoczesnej ginekologii bez operacji minimalnie inwazyjnych. Szybki powrót do zdrowia, mała blizna. Albo żadna.
Prof. Marcin Jóźwik


Operacje laparoskopowe to zabiegi na narządach jamy brzusznej wykonywane bez rozcięcia brzucha. Przeprowadza się je używając kamery wprowadzonej najczęściej przez pępek oraz 1-3 cienkich instrumentów wprowadzonych przez małe nacięcia skóry w podbrzuszu. Wielką zaletą operacji laparoskopowych są niewielkie, mało widoczne ślady po zabiegu i szybki powrót Pacjentek do zdrowia. Po operacjach laparoskopowych rzadziej powstają zrosty w jamie brzusznej, niż po operacjach na otwartym brzuchu.

Najczęstsze operacje laparoskopowe to usunięcie macicy, czyli hysterektomia, a także wyłuszczenie mięśniaków, usunięcie torbieli jajników, usuwanie ognisk endometriozy i zrostów, sprawdzenie drożności jajowodów, operacje ciąży pozamacicznej.

Doskonałe efekty przynoszą również rzadko w Polsce przeprowadzane hysterektomie przezpochwowe. Wykorzystuje się w nich naturalny dostęp do macicy. Operacje te wyróżnia krótki czas wykonania, szybki powrót Pacjentek do zdrowia i brak blizny pooperacyjnej. Lekarze GYNEKA mają wieloletnie, zdobyte w Niemczech, doświadczenie w przeprowadzaniu zabiegów laparoskopowych, laparoskopowo-przezpochwowych, przezpochwowych, jak również operacji na otwartym brzuchu.

Jak wykonuje się nowoczesną hysterektomię dowiesz się tutaj.

Hysteroskopia zabiegowa polega na wprowadzeniu kamery połączonej z instrumentem operacyjnym przez szyjkę macicy do jamy macicy. Umożliwia ona bezpośrednią ocenę wnętrza macicy, pobranie wycinków diagnostycznych oraz najmniej inwazyjne, oszczędzające macicę leczenie operacyjne znalezionych zmian. Jak przebiega hysteroskopia przeczytasz tutaj.

Usunięcie torbieli jajnika

Nawet znacznej wielkości torbiele jajników mogą być skutecznie usuwane laparoskopowo. W razie potrzeby, po wyłuszczeniu torbieli jajnik jest rekonstruowany szwem wewnątrzotrzewnowym bez rozcięcia brzucha.
Duża torbiel jajnika lewego i prawidłowy prawy jajnik. Duża torbiel jajnika lewego i prawidłowy prawy jajnik.
Otwarcie osłonki torbieli. Otwarcie osłonki torbieli.
 
Usuwanie torbieli. Usuwanie torbieli.
Wyłuszczona torbiel po odessaniu płynu. Wyłuszczona torbiel po odessaniu płynu.
Zeszycie loży po torbieli. Zeszycie loży po torbieli.
Przywrócony prawidłowy kształt lewego jajnika. Przywrócony prawidłowy kształt lewego jajnika.

Wycięcie torbieli okołojajowodowej

Torbiele okolicy jajowodu mogą deformować jajowód upośledzając płodność. Ich usuwanie powinno przebiegać bez naruszenia jajnika i jajowodu.
Torbiel pod lewym jajowodem, poniżej prawidłowy lewy jajnik. Torbiel pod lewym jajowodem, poniżej prawidłowy lewy jajnik.
Stopniowe rozsuwanie naciętej osłonki torbieli. Stopniowe rozsuwanie naciętej osłonki torbieli.

Nienaruszony lewy jajowód. Wyłuszczona torbiel leży w zagłębieniu odbytniczo-macicznym. Nienaruszony lewy jajowód. Wyłuszczona torbiel leży w zagłębieniu odbytniczo-macicznym.
Stan po operacji. Przywrócona prawidłowa anatomia.  Stan po operacji. Przywrócona prawidłowa anatomia.

Wyłuszczenie mięśniaka

Poniższe zdjęcia ilustrują etapy laparoskopowego wyłuszczania z dna macicy mięśniaka, który utrudniał Pacjentce zajście w ciążę.
Duży mięśniak deformujący jamę macicy. Duży mięśniak deformujący jamę macicy.
Nacięcie dna macicy. Nacięcie dna macicy.
Uwidocznienie mięśniaka. Uwidocznienie mięśniaka.
Stopniowe wyłuszczanie mięśniaka. Stopniowe wyłuszczanie mięśniaka.
Odcięcie naczyń mięśniaka. Odcięcie naczyń mięśniaka.
Szycie loży po mięśniaku (1). Szycie loży po mięśniaku (1).
Szycie loży po mięśniaku (2). Szycie loży po mięśniaku (2).
Zrekonstruowane dno macicy. Zrekonstruowane dno macicy.

Wycięcie mięśniaka uszypułowanego

Jeżeli mięśniak wyrasta z macicy na szypule, to można go łatwo usunąć na drodze laparoskopowej.
Wprowadzenie do jamy brzusznej pętli laparoskopowej. Wprowadzenie do jamy brzusznej pętli laparoskopowej.
Założenie pętli na szypułę mięśniaka. Założenie pętli na szypułę mięśniaka.

Zaciśnięcie pętli zapobiega krwawieniu. Zaciśnięcie pętli zapobiega krwawieniu.
Odcięcie mięśniaka prądem elektrycznym dodatkowo zamyka naczynia. Odcięcie mięśniaka prądem elektrycznym dodatkowo zamyka naczynia.
Uchwycony mięśniak jest gotowy do rozkawałkowania. Uchwycony mięśniak jest gotowy do rozkawałkowania.
Stopniowe odcinanie mięśniaka bez otwarcia jamy brzusznej. Stopniowe odcinanie mięśniaka bez otwarcia jamy brzusznej.
Znacznie pomniejszony mięśniak. Znacznie pomniejszony mięśniak.
Całkowite usunięcie mięśniaka. Całkowite usunięcie mięśniaka.

Usunięcie wodniaka jajowodu

Zamknięcie światła jojowodu może prowadzić do gromadzenia się płynu w jajowodzie i w konsekwencji do całkowitego zniszczenia tego narządu. Wycięcie chorego jajowodu usuwa dolegliwości bólowe i pozwala uchronić Pacjentkę przed rozwinięciem się w nim zakażenia.
 Rozdęty płynem i zniekształcony prawy jajowód. Rozdęty płynem i zniekształcony prawy
jajowód.
Stopniowe odcinanie jajowodu. Stopniowe odcinanie jajowodu.
 
Jajowód odcięty bez naruszenia jajnika. Jajowód odcięty bez naruszenia jajnika.
Drenaż okolicy prawych przydatków. Drenaż okolicy prawych przydatków.

Appendektomia

Nieleczone zapalenie przydatków może prowadzić do powstania ropnia przydatków, niekiedy powodującego jednoczesne zapalenie wyrostka robaczkowego. Taka sytuacja wymaga szybkiej interwencji chirurgicznej. Poniżej zdjęcia laparoskopowego usunięcia zropiałych prawych przydatków połączonego z usunięciem wyrostka robaczkowego u 54-letniej pacjentki.
Odsunięcie jelita grubego na stronę lewą uwidacznia ropień prawych przydatków. Odsunięcie jelita grubego na stronę lewą uwidacznia ropień prawych przydatków.
Zmieniony zapalnie prawy jajowód. Zmieniony zapalnie prawy jajowód.

Sklejony z jajowodem wyrostek robaczkowy we wspólnym zapaleniu. Sklejony z jajowodem wyrostek robaczkowy we wspólnym zapaleniu.
Odcięcie prawego jajowodu wraz z prawym jajnikiem. Odcięcie prawego jajowodu wraz z prawym jajnikiem.
Zmieniony zapalnie wyrostek robaczkowy. Zmieniony zapalnie wyrostek robaczkowy.
Laparoskopowe usunięcie wyrostka robaczkowego. Laparoskopowe usunięcie wyrostka robaczkowego.
Kontrola miejsca odcięcia wyrostka od jelita. Kontrola miejsca odcięcia wyrostka od jelita.
Drenaż okolicy wyrostka robaczkowego i okolicy prawych przydatków kończy zabieg. Drenaż okolicy wyrostka robaczkowego i okolicy prawych przydatków kończy zabieg.

Usunięcie teratoma

Teratoma to łagodna zmiana torbielowata jajnika wypełniona, między innymi tłuszczem. Rosnąc, torbiel niszczy jajnik, dlatego zaleca się możliwie szybkie usunięcie takich torbieli na drodze laparoskopowej. 
Teratoma prawego jajnika w grubej osłonce. Teratoma prawego jajnika w grubej osłonce.
Dokładne uwidocznienie torbieli ujawnia możliwość operacji z
zachowaniem części jajnika od strony ściany miednicy. Dokładne uwidocznienie torbieli ujawnia możliwość operacji z zachowaniem części jajnika od strony ściany miednicy.
Wydobywający się po nacięciu ściany torbieli tłuszcz potwierdza rozpoznanie. Wydobywający się po nacięciu ściany torbieli tłuszcz potwierdza rozpoznanie.
Odessanie zawartości torbieli. Odessanie zawartości torbieli.

Odcięcie zewnętrznej torebki torbieli i wyłuszczenie jej wnętrza. Odcięcie zewnętrznej torebki torbieli i wyłuszczenie jej wnętrza.
Usunięcie wyłuszczonej torbieli w worku laparoskopowym. Usunięcie wyłuszczonej torbieli w worku laparoskopowym.
Zeszycie pozostałej części jajnika hamuje krwawienie z uniknięciem
koagluacji. Zeszycie pozostałej części jajnika hamuje krwawienie z uniknięciem koagluacji.
Stan po usunięciu torbieli. Stan po usunięciu torbieli.

Wycięcie torbieli endometrialnej

Endometrioza wrastając w ścianę jajnika niszczy stopniowo ten narząd. Tworzące się torbiele zawierają brązową zhemolizowaną krew. Towarzyszący endometriozie stan zapalny utrudnia wyłuszczenie samej torbieli, a loże po wycięciu zmiany z marginesem zdrowej tkanki mają skłonność do krwawienia.
Torbiele endometrialne lewego jajnika. Torbiele endometrialne lewego jajnika.
Otwarcie torbieli uwalnia typową, ciemną zawartość. Otwarcie torbieli uwalnia typową, ciemną zawartość.
Torbiele endometrialne wycięte w całości. Torbiele endometrialne wycięte w całości.
Płaszczyznowe krwawienie w loży po wyciętych torbielach. Płaszczyznowe krwawienie w loży po wyciętych torbielach.
Laparoskopowa rekonstrukcja jajnika szwem wewnątrzotrzewnowym hamuje krwawienie, nie niszcząc okolicznej tkanki. Laparoskopowa rekonstrukcja jajnika szwem wewnątrzotrzewnowym hamuje krwawienie, nie niszcząc okolicznej tkanki.
Stan po wycięciu torbieli i naprawie jajnika. Stan po wycięciu torbieli i naprawie jajnika.

Wycięcie endometriozy

Endometrioza to obecność błony śluzowej macicy poza jamą macicy, najczęściej w miednicy mniejszej. Endometrioza powoduje dolegliwości bólowe oraz często prowadzi do niepłodności. Powinna być radykalnie usuwana na drodze operacyjnej.
Kilkumilimetrowe ciemne ognisko endometriozy na ścianie miednicy mniejszej. Kilkumilimetrowe ciemne ognisko endometriozy na ścianie miednicy mniejszej.
Wycinanie ogniska endometriozy z marginesem zdrowej tkanki. Wycinanie ogniska endometriozy z marginesem zdrowej tkanki.
Stan po wycięciu ogniska endometriozy. Stan po wycięciu ogniska endometriozy.
Typowe umiejscowienie ognisk endometriozy w zagłębieniu odbytniczo-macicznym. Typowe umiejscowienie ognisk endometriozy w zagłębieniu odbytniczo-macicznym.
Radykalne usunięcie otrzewnej z ogniskami endometriozy pomiędzy macicą a jelitem grubym. Radykalne usunięcie otrzewnej z ogniskami endometriozy pomiędzy macicą a jelitem grubym.
Ognisko endometriozy poniżej lewego jajnika - ponad lewym moczowodem. Ognisko endometriozy poniżej lewego jajnika - ponad lewym moczowodem.

Wycięcie ognisk endometriozy znajdujących się bezpośrednio nad moczowodem to zadanie dla doświadczonego operatora. Wycięcie ognisk endometriozy znajdujących się bezpośrednio nad moczowodem to zadanie dla doświadczonego operatora.
Ognisko endometriozy wrastające w prawy moczowód. Ognisko endometriozy wrastające w prawy moczowód.
 
Kompletne usunięcie ogniska endometriozy prawego moczowodu. Kompletne usunięcie ogniska endometriozy prawego moczowodu.
Aby zapobiegać zrostom pooperacyjnym można założyć rozpuszczalną folię. Aby zapobiegać zrostom pooperacyjnym można założyć rozpuszczalną folię.

Usunięcie zrostów wewnątrzotrzewnowych

Zrosty wewnątrzotrzewnowe mogą powodować niepłodność i dolegliwości bólowe. Częstymi przyczynami powstawania zrostów są zakażenia wstępujące z jamy macicy, przebyte zapalenie wyrostka robaczkowego oraz operacje w jamie brzusznej.
Na zdjęciach stan stwierdzony u młodej Pacjentki w następstwie przebycia zakażenia Chlamydia trachomatis.
Rozległe płaszczyznowe zrosty w okolicy lewego jajnika i jajowodu. Rozległe płaszczyznowe zrosty w okolicy lewego jajnika i jajowodu.
Uwalnianie zrostów pomiędzy jelitem grubym a jajowodem. Uwalnianie zrostów pomiędzy jelitem grubym a jajowodem.
Uwalnianie lewego jajnika ze zrostów. Uwalnianie lewego jajnika ze zrostów.
Dalsze zrosty uwidocznione za macicą. Dalsze zrosty uwidocznione za macicą.
Zrosty okolicy podprzeponowej wątroby. Zrosty okolicy podprzeponowej wątroby.
Stopniowe przecinanie zrostów (1). Stopniowe przecinanie zrostów (1).
Stopniowe przecinanie zrostów (2). Stopniowe przecinanie zrostów (2).
Obraz po całkowitym usunięciu zrostów. Obraz po całkowitym usunięciu zrostów.

Usunięcie skręconej torbieli jajnika

Duże torbiele jajnika mogą ulegać skręceniu, czemu towarzyszy silny ból. Utrudniony odpływ krwi powoduje obrzmienie narządów, często niszcząc nieodwracalnie przydatki: jajnik i jajowod.
Skręcona i przepełniona krwią torbiel lewego jajnika i jajowodu. Skręcona i przepełniona krwią torbiel lewego jajnika i jajowodu.
Koagulacja szypuły lewych przydatków. Koagulacja szypuły lewych przydatków.

Odcięta torbiel lewych przydatków. Odcięta torbiel lewych przydatków.
Prawidłowy jajnik i jajowód po stronie prawej. Prawidłowy jajnik i jajowód po stronie prawej.
Wprowadzenie do jamy brzusznej worka laparoskopowego. Wprowadzenie do jamy brzusznej worka laparoskopowego.
Umieszczenie odciętej torbieli w worku laparoskopowym. Umieszczenie odciętej torbieli w worku laparoskopowym.
Zamknięcie worka zawierającego torbiel i usunięcie z jamy brzusznej. Zamknięcie worka zawierającego torbiel i usunięcie z jamy brzusznej.
Widok miednicy mniejszej po usunięciu torbieli (stan po wcześniejszym usunięciu macicy). Widok miednicy mniejszej po usunięciu torbieli (stan po wcześniejszym usunięciu macicy).

Operacja ciąży pozamacicznej

Najczęstszą lokalizacją ciąży pozamacicznej są jajowody. Rozwijająca się w nieprawidłowym miejscu ciąża doprowadza do krwawienia do wnętrza jajowodu i często do jego pęknięcia. Stopniowa utrata krwi zbierającej się w jamie brzusznej odpowiada za szybko pogarszający się stan pacjentki. Operacja ciąży pozamacicznej jest zabiegiem ratującym życie.
Obecność krwi w jamie brzusznej. Obecność krwi w jamie brzusznej.
Ciąża pozamaciczna spowodowała rozdęcie wypełnionego krwią prawego jajowodu. Ciąża pozamaciczna spowodowała rozdęcie wypełnionego krwią prawego jajowodu.
Zawartość jajowodu przesunięta przez operatora do brzusznego ujścia jajowodu jest widoczna jako ciemne pole na środku zdjęcia. Zawartość jajowodu przesunięta przez operatora do brzusznego ujścia jajowodu jest widoczna jako ciemne pole na środku zdjęcia.
Ciąża pozamaciczna i skrzepy krwi wydobyte z prawego jajowodu. Ciąża pozamaciczna i skrzepy krwi wydobyte z prawego jajowodu.

Wydobyta z jajowodu ciąża pozamaciczna jest usuwana z jamy brzusznej. Wydobyta z jajowodu ciąża pozamaciczna jest usuwana z jamy brzusznej.
Kontrola krwawienia: jajowód nie pękł i możliwa jest operacja oszczędzająca. Kontrola krwawienia: jajowód nie pękł i możliwa jest operacja oszczędzająca.
Przywrócony prawidłowy kształt prawego jajowodu po usunięciu zawartości. Przywrócony prawidłowy kształt prawego jajowodu po usunięciu zawartości.
Założenie drenażu pozawala na pooperacyjną kontrolę krwawienia do jamy brzusznej. Założenie drenażu pozawala na pooperacyjną kontrolę krwawienia do jamy brzusznej.
Tutaj znajdziesz pełen zakres usług medycznych świadczonych
przez Centrum Zdrowia Kobiety GYNEKA w Krakowie.
projekt i wykonanie: DOMENA